Welcome to Pimpri Chinchwad Science Park !

Tenders

Pimpri Chinchwad Science Park has published Tender Notice for the following work/s:

शुदधीपत्रक क्र.-१

Corrigendum

निविदा नोटीस क्र.१/२०१९-२० दि. ०७/०८/२०१९

सदर निविदेतील अनामत रक्कम, नियम, अटी, निविदा श्येडुल इत्यादींच्या माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा:

1) सुरक्षा निविदा अटी, नियम व शर्ती

2) सफाई निविदा अटी, नियम व शर्ती

3) उद्यान निविदा अटी, नियम व शर्ती

4) साफसफाई व स्वच्छता कामकाज साहित्याची यादी- प्रपत्र १-